Συνεδριακός Χώρος

 

Eposter Show Ισόγειο
GameLand - 1ος Ορ.
WEBRadio - 1oς Ορ.

1η Μέρα  - TΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

   

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

   

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019


 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

 

2η Μέρα - ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

3η Μέρα - ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

4η Μέρα - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ