Σημαντικές Καταληκτικές Ημερομηνίες Συνεδρίου

 

1η Φάση:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος και περίληψης

έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

2η Φάση:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολή εισηγήσεων στο email συντονιστή εκπαιδευτικού έργου

έως και τη Τετάρτη
23 Μαρτίου 2022

 Επιβεβαίωση Επιλογής - Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δευτέρα 28 Mαρτίου 2022

Upload Παρουσιάσεων στο Συνεδριακό Cloud χώρο 

έως 8 Απριλίου 2022

Διεξαγωγή Συνεδρίου 

12, 13, 14, 15  Απριλίου 2022