Σημαντικές Καταληκτικές Ημερομηνίες Συνεδρίου

 

1η Φάση: ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος και περίληψης

έως και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 (ώρα 15.00)

2η Φάση: ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Υποβολή εισηγήσεων στο email συντονιστή εκπαιδευτικού έργου

έως και τη Παρασκευή 
19 Μαρτίου 2021

 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Επιβεβαίωση Επιλογής - Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δευτέρα 29 Mαρτίου 2021

Περίοδος Τηλεδιασκέψεων Καταγραφής

6-17 Απριλίου 2021

Διεξαγωγή Συνεδρίου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

20, 21, 22, 23  Απριλίου 2021